หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 10450
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

11 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1  ได้มานิเทศ ติดตามการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลยะลาเพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งเสริมนักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น และพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


ประทีป - ภาพ / เกรียงศักดิ์ - ข่าว

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก