หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาทักษะการคิดสู่ผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลยะลา
โดย : admin
อ่าน : 2764
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน  2563  นายวิสุทธิ์   ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาทักษะการคิดสู่ผู้เรียน  โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยนายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เน้นการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริง ให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลาได้รับเกียรติจากนายสัญญา  สุวรรณโพธิ์ อดีตรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครยะลา เป็นวิทยากรให้การอบรมและให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ประทีป-ภาพ // เกรียงศักดิ์-ข่าว

 

อ่านเพิ่มเติม