หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
โดย : admin
อ่าน : 7624
อังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน (COVD - 19) ในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โรงเรียนอนุบาลยะลาขอแจ้ง ยกเถิกกรรันสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนในวันศุณ ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ของนักเรียนตั้แต่ระดับขั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นักเรียนรับสมุดประจำตัวนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ต่อไป