[ ninasss ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นินัสรียะห มอลอ
ชื่อเล่น : 
ยะ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/3/2539
อายุ : 
23
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
ninas12@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ดอิิด
อำเภอ : 
เอิ
จังหวัด : 
นครนายก
รหัสไปรษณีย์ : 
95000
เบอร์โทรศัพท์ : 
้ฟห้
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
ประถมศึกษา