[ Bik12345 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
บิ๊ก ปรีชารังสิกร
ชื่อเล่น : 
บิ๊ก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/1/2529
อายุ : 
34
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bik_509@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
49/93 ม 9 ซ.สุยนีย์ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 
950000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0829141746
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ปริญญาตรี