โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Tue, 29 Dec 2020 13:31:31 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=167 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1609223490.jpg

      วันที่ 26-27 ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ป 1609223490 รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=165 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1608286079.jpg


    วันที่  15-16  ธันวาคม  2563  สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  โดยเชิญชวนผู้ปกครองที่มีสิทธิเลือกตั้ง& 1608286079 รับมอบทุน http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=164 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1608286014.jpg

14 ธันวาคม  2563  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา  จำนวน  5  คน  รับมอบทุนการศึกษา  เพื่อสืบสานปณิธานพระเดชพระคุณพระธรรมสิทธิมงคล
(ตาหลวงฉิ้น โชติกมหาเถระ)  วันชาติกาล  14  ธันวาคม  2563  1608286014 การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=162 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1607504346.jpg

    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งข 1607504346 การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครปฐม http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=161 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1607504220.jpg


         วันที่ 7  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2563 ระหว่างว 1607504220 การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=160 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1607504146.jpg

    วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั 1607504146 ส่งครูสุปราณี หุ้นเอียด ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิตาวาส http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=159 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1607504073.jpg


    วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเดินทางไปส่งครูสปราณี หุ้นเอียด
ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ซึ่งได้รับการแต่ 1607504073 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนเพื่อนักเรียน http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=158 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1607503979.jpg


   
2 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนเพื่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับ เด็กชายอุมมุมสุไลย์ เจ๊ะหะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/6 1607503979 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาทักษะการคิดสู่ผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=157 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1606398729.jpg

               วันที่ 25-27 พฤศจิกายน  2563  นายวิสุทธิ์   ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ Act 1606398729 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพิทยา เพชรรักษ์ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=156 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1606398692.jpg

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพิทยา  เพชรรักษ์ ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

วณิษ 1606398692