โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Mon, 19 Oct 2020 11:44:27 กิจกรรมค่ายหรรษาพัฒนาภาษาจีน โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=151 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1603082276.jpg

16 ตุลาคม 2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายหรรษาพัฒนาภาษาจีน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 216 คน เข้าร่วมกิ 1603082276 กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=150 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1603082190.jpg

    วันพฤหัสบดี  ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม  “คาราวานวิทยาศาสตร์ 1603082190 ร้อยดวงใจ สายใยที่ผูกพัน เกษียณสดุดี ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=149 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1601363633.jpg

    วันที่ 28 กันยายน 2563 ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์  ได้จัดงาน “ร้อยดวงใจ สายใยที่ผูกพัน เกษียณสดุดี” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนายบุญส่ง  แววทองคำ ผู้อำนวยการโร 1601363633 กิจกรรมประกวดวงเมโลเดียนและขับร้องหมู่เพลงชาติไทย ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=148 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1601363581.jpg

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบหมายให้ครู ศุภฤกษ์ หงอสกุล  ครูชัชวาลย์  ไชยม่อน นำวงเมโลเดียนและขับร้องหมู่เพลงชาติไทยเข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์จังหวัดชายแดน 1601363581 กิจกรรม “มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์ บูชาครู” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=147 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1601363390.jpg

    วันที่ 28 กันยายน  2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา แสดง มุทิตาจิต ให้กับครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน  คือ ครูปราณี เลิศพงศ์พิรุห์  ครูบุญมา หนูยิ้ม และคร 1601363390 จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=146 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1601363319.jpg

    วันที่ 19 กันยายน 2563  โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนายไพศาล   ว่องภาณุสกุล ผู้อ 1601363319 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=145 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1601363217.jpg

    วันที่ 18- 30 กันยายน 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ คงนวลใย ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา นำนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลยะลาเข้าแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2 1601363217 กิจกรรม “สายใยน้องพี่ คนดีศรีอนุบาลยะลา” ครั้งที่ 1 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=144 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1600939109.jpg

       วันที่ 20 กันยายน 2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สายใยน้องพี่ คนดีศรีอนุบาลยะลา” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ ร 1600939109 จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=143 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1600938143.jpg

      วันที่ 19 กันยายน 2563  โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนายไพศาล   ว่องภาณุสก 1600938143 กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา ครบรอบ 67 ปี http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=142 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1600938057.jpg

    วันที่ 19 กันยายน   2563  โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดกิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 67 ปี มีกิจกรรมทำบุญโดยนักเรียนไทยพุทธ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง นักเรียนไทยมุสลิม บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เ 1600938057