ภาพกิจกรรม
ประชุมครูเตรียมการจัดการเรียนการสอนออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โรงเรียนอนุบาลยะลา
         วันที่ 29  มิถุนายน  2564   นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลยะลา ประชุม conference ผ่าน Webex เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดยได้พิจารณาแล้ว จะใช้โปรแกรม Webex สำหรับการพบปะ พูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองในระยะแรก ได้มอบหมายให้แต่ละสายชั้นไปดำเนินการวางระบบ ตารางการออกอากาศ กำหนดเวลาและวิชาที่จะพบปะ พูดคุย หรือสอนในบทเรียนที่ได้เตรียมไว้ให้ในกำหนดการสอนออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนทุกคนตระหนักและได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาได้ระยะหนึ่งแล้ว การได้ปรับเปลี่ยนวิธีการพบปะ พูดคุย หรือสอนสดให้กับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งนักเรียนไม่สามารถมาเรียน onsite ที่โรงเรียนได้ เป็นการเรียนการสอนที่ต้องปรับทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อให้การเรียนรู้สามารถดำเนินการต่อไปได้และเป็นประโยชน์กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
                          ******************************************
 

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,16:34   อ่าน 593 ครั้ง