ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
        เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบด้านมีความรู้ความสามารถและทุกท่านมีความตั้งใจที่จะมาช่วยสนับสนุน เติมสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนเพื่อที่จะให้โรงเรียนอนุบาลชึ่งดำเนินการได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งสุดยอดต่อไป เพราะโรงเรียนคือที่พัฒนาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนั้นเอง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประชุมในครั้งนี้

วณิษา-ข่าว
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,11:03   อ่าน 1474 ครั้ง