ภาพกิจกรรม
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มาตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
     
        วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มาตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและการได้รับวัคซีน โดยมีนายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และนางศิริพร อมรนรชัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตามครั้งนี้

 วณิษา-ข่าว/ภาพ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,15:43   อ่าน 623 ครั้ง