ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นหมู่คณะของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
       

       
วันที่  8  มิถุนายน  2564   นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้นำคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ณ อาคารศรีนิบง เทศบาลนครยะลา เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่คณะครูและ     บุคลาการทางการศึกษา จะต้องพบปะกับผู้ปกครอง นักเรียน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐ ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข จัดวัคซีนมาให้เพื่อฉีดให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดเทอม สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดยะลาทุกท่านที่ให้การบริการในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:56   อ่าน 569 ครั้ง