ภาพกิจกรรม
โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โรงเรียนอนุบาลยะลา
        วันที่ 7  มิถุนายน 2564  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่รับผิดชอบโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค สื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนที่อยู่ห่างไกลเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาด  ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้ดำเนินการส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ และกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อำเภอเมืองยะลา)  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี (อำเภอบันนังสตา) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ (อำเภอธารโต) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ (อำเภอยะหา) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 (อำเภอธารโต) และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปาโจแมเราะ (อำเภอธารโต)  กิจกรรมครั้งนี้ สร้างขวัญกำลังใจและความประทับใจให้กับนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นอย่างยิ่ง…

ประทีป-ภาพ
เกรียงศักดิ์-ข่าว
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:45   อ่าน 514 ครั้ง