[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ปธน.บราซิล วีโต้ข้อกฎหมายบังคับใส่หน้ากากในร้านค้า-โบสถ์-โรงเรียน(4 ก.ค. 2563, 05:47) หงส์ถูกโยง 3 แข้ง ผีลุ้นได้ 2 สตาร์ดัง สรุป 8 ข่าวตลาดนักเตะรอบวัน(4 ก.ค. 2563, 05:45) คน 17 ประเทศสนใจเข้ามารักษาโควิดในไทย(4 ก.ค. 2563, 05:30) เส้นทางชีวิต “นาธาน ลอว์” จากแกนนำม็อบฮ่องกงสู่สภา ล่าสุดต้องลี้ภัย(4 ก.ค. 2563, 05:30) เจ้าพ่อเฟซบุ๊ก ไม่สะเทือน! 530 บริษัท บอยคอตโฆษณา ต้านเมิน Hate Speech (คลิป)(4 ก.ค. 2563, 05:30) ทุบกระทรวงมหาดไทย จัดหาเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย บอนไซท้องถิ่น(4 ก.ค. 2563, 05:25) รวบหนุ่มทําพันธบัตรเก๊ของรัฐ 4.5 ล้านบาท(4 ก.ค. 2563, 05:20) ถวายเทียน (4 ก.ค. 2563, 05:18) ส่อพิรุธ 2 พยานช่วยคดีบรรยินพ้นผิดแหกคุก(4 ก.ค. 2563, 05:15) จ.อ.ปืนโหด (4 ก.ค. 2563, 05:13) บ๊วยส่องผีโต้ปมกอร์กอน โยนปั่นกันเอง (คลิป)(4 ก.ค. 2563, 05:10) ยุ่งแน่นอน(4 ก.ค. 2563, 05:10) เคลียร์ไม่หมด (4 ก.ค. 2563, 05:08) "ไบมาโทพรอสต์" เซรั่มบำรุงตา ผลิตจาก...ยารักษาต้อหิน(4 ก.ค. 2563, 05:05) จ่าทหารเรือยิง ตำรวจบ้านดับ (คลิป)(4 ก.ค. 2563, 05:05) พาไปทำแผนฯ (4 ก.ค. 2563, 05:03) ทศวรรษของคนแก่ไม่ยอมแก่(4 ก.ค. 2563, 05:03) ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รับสายทั้งวันโดนรุมถามท่องเที่ยวไทยที่ไหนดี(4 ก.ค. 2563, 05:01) รมช.มหาดไทย เปิดงาน “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย” รวมสินค้าคุณภาพดีจากใจคนไทย(4 ก.ค. 2563, 05:01) วิสามัญฯ โจรใต้ 1 ศพ อส.ทพ.พลีชีพ 1(4 ก.ค. 2563, 05:01)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เผยแพร่ผลงาน นางภัคจิรา คงคืน
โดย : admin
เข้าชม : 6216
อังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

บทคัดย่อ
เรื่องที่ศึกษา  : แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสาน
ทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา
ชื่อผู้ศึกษา    : ภัคจิรา  คงคืน
ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปีที่ศึกษา    : 2562
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) 1. ประสิทธิภาพแบบฝึก
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาล
ยะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการจัดกิจกรรม
กลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  3. ความพึงพอใจของนักเรียน
อนุบาลชั้นปีที่ 2/4 ที่มีต่อการแบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย
ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จ านวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. แบบฝึกการ
จัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย  ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลยะลา
2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการเล่นแบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ระยะเวลา 8 
สัปดาห์ จ านวน 24 แผน 3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการท ากิจกรรม
กลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย  ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น ของนักเรียน
อนุบาลชั้นปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลยะลา  จ านวน 8  สัปดาห์ 4. แบบประเมินความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลังการประเมินของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  จ านวน 1 ฉบับ
จ านวน 10 ข้อ 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 ที่มีต่อแบบฝึกการจัด
กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย  ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 4 ข้อ
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. หาค่า
ประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า  “ที” (T-test ) พบว่าได้ผลดังนี้
1. แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสาน
ทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลยะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีคะแนนประสิทธิภาพ
กระบวนการ  E1 คิดเป็นร้อยละ 86.81 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ E2 คิดเป็นร้อยละ 95.43 ตามล าดับ
86.81/95.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด2. ความสามารถในการใช้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 โรงเรียน
อนุบาลยะลา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย
ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย   เท่ากับ 18.56 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.78 หรือ ร้อยละ 61.85 และ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 28.63
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.47 หรือ ร้อยละ 95.43 ตามล าดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนประเมินหลังการท ากิจกรรมของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 สูงกว่าก่อนเรียน 10.07 คะแนน หรือร้อยละ 33.58 และมีค่า t – test
เท่ากับ 30.647 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
โดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ พบว่า ข้อค าถามที่ค่าคะแนนสูงสุด คือ นักเรียนต้องการให้คุณครูจัดกิจกรรม
การเล่นเกมกลางแจ้งในครั้งต่อไปหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 2.85  และข้อค าถามที่ค่าคะแนน
ต่ าสุด คือ นักเรียนมีความต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง ครั้งต่อไป  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ
2.74 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย  เท่ากับ  2.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ
1.47 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
สรุปได้ว่า แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย
ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลยะลา อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการทักษะ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  ได้เป็นอย่างดี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 18/มิ.ย./2563
      การมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนย้ายเข้ากลางคัน ปีการศึกษา 2563 4/พ.ค./2563
      ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 24/มี.ค./2563
      เผยแพร่ผลงาน นางอามาล โต๊ะตาหยง 24/มี.ค./2563
      เผยแพร่ผลงาน นางสาวมลฤดี มหัศนียนนท์ 24/มี.ค./2563